آزمایشگاه دامپزشکی وت

دثف

تخصص، تعهد، تجربه

آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي وت، نخشتين آزمايشگاه بخش خصوصي دامپزشكي كشور است كه از ديرباز با حضور متخصصين مجرب در خدمات فعالان صنعت دام و طيور كشور بوده و اكنون نيز پس از گذشت سالها از بهمن 1388 با تغيير مديريت و حضور متخصصين جوان گام جديدي را جهت فعاليت در حرفه برداشته و با بهسازي محيط و به كارگيري امكانات و ابزار به روز، فعالتر از گذشته در خدمت فعالان صنعت دام و طيور كشور مي باشد. حضور دامپزشكان متخصص جهت انجام آزمونها، مشتري مداري، استفاده از دانش روز و امكانات و ابزار جديد سبب بهبود سرعت و دقت پاسخدهي در اين واحد آزمايشگاهي شده است. كليه تستهاي آزمايشگاهي مرتبط با دام هاي بزرگ، دامهاي كوچك، طيور صنعتي و زينتي، آبزيان، زنبور عسل در زمينه هاي سرولوژي، بيوشيميايي، نهاده هاي اوليه و خوراك دام و طيور و آبزيان و فرآورده هاي دام و طيور و كليه تستهاي آب در اين واحد بر طبق دستورالعمل هاي استاندارد صورت مي پذيرد در صورت ضرورت و درخواست متخصصان اين واحد آماده همكاري و مشاوره تخصصي همزمان با انجام آزمونها مي باشند. پذيرش نمونه به صورت 24 ساعته با هماهنگي قبلي در محل يا آزمايشگاه انجام پذيرفته و در صورت درخواست آن واحد اعزام كارشناس جهت نمونه برداري، از آزمايشگاه صورت مي پذيرد. متخصصان اين واحد آمادگي انجام تستهاي درخواستي جديد را داشته و در زمينه هاي پژوهشي، آزمونهاي فارمي و در صورت لزوم نوشتار طرح در كنار شما خواهند بود. شما نيز قطعا با يكبار مراجعه به اين واحد و مشاهده محيط استانداردو دريافت بهترين پاسخ در كوتاه ترين زمان از دامپزشكان متخصص، وت را هميشه به ياد خواهيد داشت.

روش صحيح، زمان كوتاه، بهترين پاسخ